À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

01.02.2017 22:54

 

...neboli "Na Hromnice o hodinu více."

Ve Francii se Hromnice opravdu slaví, na rozdíl od našich zeměpisných šířek. Bezpochyby je tomu tak proto, že křesťanské tradice obecně si zde drží svou kontinuitu, která u nás byla přerušena čtyřicetiletou vládou komunistického režimu. Křesťanské svátky jsou tu zkrátka mnohem pevněji zakořeněny v kalendáři a tvoří součást běžné kultury, navzdory "la laïcité", tedy přísnému oddělení církve od státu, které ve Francii sahá až do doby Velké francouzské revoluce. 

Pokud se chcete dozvědět něco málo více o původu la Chandeleur, podívejte se na krátké video. Pod ním najdete jeho přepis i překlad. Obojí si můžete také stáhnout v připojeném dokumentu. 

 

 

La Chandeleur

C'est la chandeleur, l'occasion pour tous les gourmands de déguster des crêpes. Mais d'où vient cette tradition de manger des crêpes le 2 février ?
Les origines de cette fête sont à la fois religieuses et païennes.

Chez les Romains, on fêtait les Lupercales aux environs du 15 février, fêtes inspirées de Lupercus, dieu de la fécondité et des troupeaux et chez les celtes et chez les Celtes, on fêtait Imbolc le 1er février. Ce rite en l'honneur de la déesse Brigit, célébrait la purification et la fertilité au sortir de l'hiver. Les paysans portaient des flambeaux et parcouraient les champs en procession, priant la déesse de purifier la terre avant les semailles.

Ces traditions païennes ont très longtemps perduré en France, sous la forme de la festa candelarum ce qui signifie en latin fête des chandelles, la coutume consistant à allumer des cierges à minuit en symbole de purification.

Au Vème siècle, le Pape Gélase 1er décide d'associer ces traditions païennes à un évènement biblique afin de les transformer en fête chrétienne, il décide que l'on célèbrera désormais à cette date, la Présentation de l'enfant Jésus au Temple de Jérusalem et la purification (ou les relevailles) de sa mère, la sainte Vierge. Dans les églises, on remplace les torches par des chandelles bénites dont la lueur éloigne le Mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportent ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. Cette fête s'appelle officiellement Présentation du Christ au Temple mais a conservé son nom d'usage d'origine païenne.

Mais les crêpes alors me direz-vous, d'où viennent-elles ?

Eh bien, c'est à cette époque de l'année que les semailles d'hiver commençaient. On se servait donc de la farine excédentaire pour confectionner des crêpes, symbole de prospérité pour l'année à venir. De plus, les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le retour du printemps après l'hiver sombre et froid.

On raconte également que ce même pape Gélase Ier faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome.
Et si cette vidéo vous as donné faim, vous pouvez regarder notre délicieuse recette de crêpe Suzette sur pratiks.com.

................................................................................................................................................................

Hromnice

Jsou tu Hromnice, kdy všichni gurmáni uvítají příležitost pochutnat si na palačinkách. Kde se ale vlastně vzala tradice pojídat palačinky právě 2. února?
Původ této tradice je napůl církevní a napůl pohanský.

Staří Římané oslavovali v době kolem 15. února Luperkálie, svátky na počest boha úrody a stád Luperkuse. Keltové si zase 1. února připomínali Imbolc, obřad zasvěcený bohyni Brigit, jehož účel spočíval v uctění odcházející zimy, v rituální očistě a oslavě plodnosti. Rolníci vycházeli v tento čas v procesích do polí s rozžatými pochodněmi a prosili bohyni, aby před setbou očistila půdu.

Ve Francii tyto pohanské tradice přetrvaly dlouhý čas v  podobě “festa candelarum”, což v latině znamená svátek svic. Jednalo se o zvyk zapalovat svíce přesně o půlnoci na znamení očištění.

V 5. století papež Gelasius I. rozhodl o spojení těchto pohanských tradic s určitou biblickou událostí, čímž by se dosáhlo jejich proměny v křesťanskou slavnost. Ustanovil tedy, že nadále se v toto datum bude uctívat Uvedení malého Ježíška do chrámu v Jeruzalémě a očištění*) jeho matky, panny Marie. V kostelích byly pochodně nahrazovány posvěcenými svícemi, jejichž světlo symbolicky oddaluje zlo a zároveň připomíná, že světlem světa je Kristus. Svíce si pak křesťané odnášeli domů, aby si díky nim zajistili ochranu svých obydlí. Oficiálně se tedy tento svátek nazývá Uvedení Páně do chrámu, dodnes si však zachoval své, původně pohanské, označení.

Oprávněně se mě ale zeptáte: odkud se tedy vzaly palačinky?

Je to jednoduché. Právě v daném období roku začínaly zimní setby. Mouka, která zrovna přebývala, posloužila tak k výrobě palačinek, jež byly považovány za symbol prosperity pro nadcházející rok. Díky svému kulatému tvaru a zlatavé barvě navíc připomínají sluneční kotouč a poukazují tak na návrat jara po chladné a stinné zimě.

Legenda rovněž praví, že tentýž papež Gelasius I. nechával rozdělovat palačinky poutníkům, kteří přicházeli do Říma.
A pokud ve vás video vyvolalo pocit hladu, můžete se podívat na náš úžasný recept na palačinky Suzette na webu praktiks.com.

................................................................................................................................................................

 Přepis videa a překlad si stáhněte zde. 

..............................................................................................................................................................

Na závěr ještě několik "proverbes" neboli přísloví vztahující se k la Chandeleur. Zkusíte je přeložit? 


1. A la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur.


2. Soleil de la Chandeleur annonce printemps, fleurs et bonheur.


3. A la Chandeleur il faut manger la soupe dorée
pour avoir de l'argent toute l'année.


4. A la Chandeleur s'il fait beau, sûr qu'il ne tombera plus d'eau.
 

5. Quand pour la Chandeleur le soleil est brillant
Il fait plus froid après qu'avant.
 

6. A la Chandeleur verdure
A Pâques neige forte et dure.
 

7. Si point ne veut de blé charbonneux 
Mange des crêpes à la Chandeleur.
 

8. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge frippé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine.


9. Celui qui rapporte sa chandelle chez lui allumée 
Pour sûr ne mourra pas dans l'année.

 

Bonne chance!

Vaše Katy Ličková