Connexions I / Unité 1

26.02.2014 22:28


Zahajujeme sérii článků, jejichž cílem je nabídnout vám maximum příležitostí, jak procvičit a upevnit vaše nabyté znalosti. Vycházíme přitom ze struktury učebnice Connexions. S jednotlivými gramatickými jevy se tedy budete setkávat v takovém pořadí, jak je řadí právě tato metoda. Čím začneme? 

 

Poznámka na úvod: pokud vám u cvičení, kde je avizován i poslech, nebudou audia fungovat (neuslyšíte zvuk po jejich spuštění), doporučuji vyzkoušet jiný internetový prohlížeč. Bohužel u některých cvičení se stává, že jejich funkce je ovlivněna typem prohlížeče nebo popř. i vašeho zařízení. 


ALPHABET / ABECEDA

Každý jazyk se skládá z vět a slov a ta zase z písmen či hlásek. 

Zkrátka, na samém začátku se neobejdeme bez abecedy (poslech spustíte zelenou šipkou)Používání jednotlivých hlásek má ve francouzštině svá, poměrně pevná, pravidla. Navíc, Francouzi velice rádi používají nejrůznější zkratky, a to jak pro názvy institucí, ale třeba i pro gramatické jevy. I proto je dobré věnovat hláskování hned zpočátku přiměřenou pozornost. 

Pokud jste hraví, zkuste si poslechnout písničku, v níž celou abecedu (francouzsky l'alphabet) uslyšíte hned několikrát za sebou. 


 

Procvičovat rozpoznávání jednotlivých hlásek můžete i na následujících odkazech:

a) poslechněte si hlásku (poslech spustíte zelenou šipkou) a pak označte příslušné písmeno

b) poslechněte si slabiku a poté tu správnou označte (klikněte na ni)

c) poslechněte si slabiku a poté do políčka vpravo vepište příslušná písmena

d) poslechněte si slabiku a pak do políčka vpravo dopište chybějící písmeno

e) poslechněte si slabiku a pak ji do políčka vpravo dopište

f) poslechněte si slabiku a pak ji označte ve slově vpravo


NOMBRES / ČÍSLA

Kromě znalosti všech hlásek je zajisté užitečné umět také počítat. Zatím to zkuste alespoň do desíti. Postupně budeme přidávat.  A všimněte si i písemné podoby číslovek. Určitě se vám to bude později hodit! ;-) Na stejných webových stránkách najdete ještě i další cvičení k číslovkám. (Stačí jen kliknout na "next" v pravé horní části.)

Kompletní přehled čísel včetně jejich výslovnosti najdete na těchto webových stránkách. (Najeďte myší na danou číslici a uslyšíte i jak se vyslovuje. Pokud ne, pak platí, co je uvedeno v Poznámce v úvodu tohoto článku).

 

 

Stáhněte si také nahrávky slovíček k Unité 1

 


PHONÉTIQUE / FONETIKA

A teď poslouchejte celá slova. Najdete správně jejich písemnou podobu? (Přetáhněte myší dané slovo do příslušného políčka)


SALUTATIONS / POZDRAVY

Jakmile známe nezbytné základy, můžeme své uši otevřít i pro první drobné konverzace.

Nejprve si osvěžte podobu, význam a použití jednotlivých pozdravů. (Poklikem na daná políčka spustíte poslechPoklikem na "next" v horním menu přejdete na další cvičení.)

Oslovovací fráze najdete také zde. (Opět začínáte kliknutím na "start" vlevo nahoře a poté, co příslušné cvičení dokončíte, můžete přejít o krok dál poklikem na "next" vpravo nahoře.)

Poté si zkuste poslechnout několik rozhovorů a správně určit jejich pořadí. (Poslech spustíte šipkou vpravo nahoře). Slyšíte v nich tykání (le tutoiement) nebo vykání (le vouvoiement)?


A ještě jednou si ve videu připomeňte, jaké fráze použijete, když se s někým budete chtít přivítat a pozdravit

 

 
 

EXERCICES DIDIER CONNEXIONS / CVIČENÍ Z WEBU DIDIER CONNEXIONS

Celou první lekci si můžete zopakovat na stránkách Didier Connexions. V levém menu vybíráte jednotlivá cvičení.

(Bohužel stránky jsou poměrně staré, a tak se vám patrně některá písmena, zvláště ta s typickými francouzskými znaky, budou zobrazovat chybně).


LA GEOGRAPHIE DE FRANCE / ZEMĚPIS FRANCIE

Na závěr se pojďte společně podívat na několik pozoruhodných měst a míst Francie. Mimochodem, víte, že se jí říká šestiúhelník (l'hexagone)? A dokážete na mapě ukázat, kde leží její nejvýznamnější města?

 

V následujících videích máte výbornou příležitost nejen seznámit se s jedněmi z nejvýznamnějších turistických magnetů Francie, ale také poslechnout si francouzštinu v její přirozené podobě.

 

Určitě se vám bude líbit i v jihofrancouzském Avignonu. Je proslavený nejen mostem, "na kterém se tančí", ale i letním divadelním festivalem. 


K nezapomenutelně kouzelným místům se řadí i proslulé opatství Mont Saint-Michel v Normandii. 


Oko nejednoho turisty každoročně rádo spočine také na skvostech nejrozsáhlejšího a zároveň nejcennějšího zámku na Loiře z doby renesance, Château de Chambord. 


Výčet jedinečných míst Francie nelze omezit jen na kulturní památky. I přírodních krás tu totiž najdete požehnaně. Jednu z výzev pro milovníky hor a extrémních situací je Mont Blanc. V roce 2012 ji zdolala i zpěvačka Zaz se svým doprovodem. A na vrcholku si i zazpívala. 


Nelze opomenout ani královnu Paříž (Paris). I když zkusit její návštěvu vměstnat do pouhých pěti minut zní jako čiré bláznovství. 


Raději si dopřejte přece jen čas o něco delší. ;-) 


A její atmosféru nasávejte nejlépe v doprovodu těch, kdo jsou tu jako doma. ;-)