Connexions I / Unité 2

08.12.2016 15:07

 

Ve druhé lekci se naučíte jednoduše se představit. Říct, kolik je vám let, kde bydlíte a pracujete, jaké jste národnosti. Zároveň budete umět na totéž se zeptat někoho jiného. Seznámíte se rovněž s několika základními slovesy. Především se slovesem být (être), mít (avoir), jmenovat se (s'appeler), učit se (apprendre) a pravidelnými slovesy 1. třídy. A osvojíte si také počítání do 69.

Tak tedy, On y va!, neboli Jdeme na to.

 

ON SE PRÉSENTE / PŘEDSTAVUJEME SE

Pokud si chcete připomenout základní fráze - otázky a odpovědi - kterými se představíte nebo požádáte váš protějšek, aby vám o sobě řekl pár slov, dobře vám poslouží následující krátké video: 

 

Zkuste kliknout i sem. A poslechněte si, co o sobě můžete říct.  

 

PAYS ET NATIONALITÉS / ZEMĚ A NÁRODNOSTI

Docela velká pozornost je ve druhé lekci věnována i geografickým údajům, a to ať už jde o názvy zemí - zejména těch evropských - tak o pojmenování jejich obyvatel, tedy přídavná jména vyjadřující národnost. Přehlednou tabulku i s výslovností najdete na stránkách francouzské televize TV5

Velmi podrobnou tabulku s názvy zemí i jejich obyvatel naleznete také tady. Anebo tady.

Mapu Evropy s názvy jednotlivých zemí najdete i na francouzské online encyklopedii Larousse.

Pokud si budete chtít ověřit své znalosti, doporučuji opět TV5monde.com.

 

Podívejte se třeba také na video, kde se seznámíte s přídavnými jmény, která vyjadřují nejfrekventovanější národnosti.

-

 

Jiný mix najdete také zde:

 

VERBES être, avoir, s'appeler, verbes en -er  / SLOVESA být, mít, jmenovat se a slovesa s koncokou -er

Hlavní pravidelná slovesa - slovesa 1. třídy, která končí v infinitivu na -er - najdete tady, včetně jejich výslovnosti. 

Pokud jde o základní nepravidelná slovesa, jejich časování si můžete připomenout v této tabulce. V tuto chvíli nás zajímají zejména slovesa être a avoir, u nichž najdete i proklik na cvičení. Podívat se ale můžete i na sloveso s'appeler. 

A teď už je na vás jen jejich správné používání. Ověřte si, zda je umíte, v tomto cvičení nebo ve cvičení tady. Můžete si rovněž poslechnout jednoduchý dialog, kde je několik sloves 1. třídy obsaženo.

Sloveso être můžete provičit i na těchto stránkách (k dalším cvičením přejdete poklikem na čísla v horní liště). 

Nesmíme zapomenout ani na nepravidelné sloveso apprendre. Jeho tvary, včetně výslovnosti, najdete zde, v přehledné tabulce.   

 

 

NOMBRES CARDINAUX / ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY

K základním stavebním kamenům jazyka patří také počítání. Správnou výslovnost i psanou podobu číslovek si zopakujete zde. A poté je můžete procvičit: zde od 11 do 20 (poklikem na "next" v pravé horní části přejdete k dalším částem cvičení); a dále od 20 do 100 (platí totéž co výše). 

 

 

EXERCICES DIDIER CONNEXIONS / CVIČENÍ Z WEBU DIDIER CONNEXIONS

Jednotlivé části UNITÉ 2 si můžete zopakovat rovněž na doprovodných stránkách učebnice Connexions (jednotlivá cvičení volíte v menu vlevo)

 

RÉPÉTITIONS: ON SE PRÉSENTE / OPAKOVÁNÍ: PŘESTAVUJEME SE

Na závěr si ještě můžete připomenout věty, které vám usnadní zahájit konverzaci a krátce se představit. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nakonec jedno video na podobné téma, i když trochu "s nadhledem". Jazyk je trochu náročnější - odpovídá reálné francouzštině. Ale pokud umíte anglicky, titulky vám pomohou.