Connexions I / Unité 3

03.01.2017 11:38

 

Ve třetí lekci si prohloubíte umění hovořit o sobě a o jiných. Dokážete se zeptat nejen na podstatné osobní údaje, ale také budete umět říct, čemu se věnujete ve volném čase, co máte nebo naopak nemáte rádi. V gramatice obohatíte své znalosti o přivlastňovací zájmena. A naučíte se počítat až do miliónu. Slovní zásobu si rozšíříte mj. o slovíčka z oblasti televizní zábavy. 

 

ON SE PRÉSENTE / PŘEDSTAVUJEME SE

"On se présente" bylo klíčové téma už předcházející lekce. Ovšem protože platí "těžko na cvičišti, lehko na bojišti", ve třetí lekci se naučíme ještě něco navíc. Učebnice Connexions na to jde formou TV soutěže, kde se v úvodu představují její jednotliví účastníci. 

Připomeňme si tedy na úvod základní konverzační fráze:

 

 

Nejdůležitější je však umět vše získané použít v praxi. 

Na jiném místě těchto webových stránek najdete sadu cvičení, kde si ověříte, zda frázím rozumíte a umíte s nimi zacházet. 

Užitečný může být i tento dialog. Audio se spustí tím, že najedete na text. Váš úkol je pak v pravé části odpovídat, zda jsou tvrzení pravdivá (vrai) nebo ne (faux).

Podobně je tomu i u tohoto dialogu: A l´aéroport de Roissy, à Paris (audio). Zde pak najdete k dialogu otázky a volíte správné odpovědi. Cvičení pokračuje částí B (viz spodní část stránky). Audio je stejné, jen otázky se rozšiřují. 

A v podobném duchu se nese i tento dialog (audio). Otázky k němu najdete zde

Konečně, variace na stejné téma je k dizpozici také zde  a tady (poslech spouštíte zelenou šipkou nalevo).

Shrnutí tématu On se présente, spolu s několika jednoduchými cvičeními, si můžete nakliknout tady.

 

LES ADJECTIFS POSSESIFS / PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

Chcete umět vyjádřit, že vám něco patří? Připomeňte si gramatická pravidla v přehledné tabulce na portálu TV5 (včetně výslovnosti). 

Gramatiku pak můžete procvičit na následujících odkazech: 

a) Doplňujte "mon", "ma" nebo "mes"

b) Doplňujte "ton", "ta", "tes"

c) Doplňujte "son", "sa", "ses"

d) Doplňujte "notre a "nos"

e) Doplňujte "votre" a "vos"

f) Doplňujte "leur" a "leurs"

Další praktická cvičení pak hledejte např. na stránkách TAPIS VOLANT,   na webu On y va, tady, anebo tady.

 

 

VERBES EN -ER / SLOVESA 1. TŘÍDY (s koncovkou -er)

Potřebujete si připomenout tabulku s koncovkami pravidelných sloves první třídy? Klikněte sem.

Procvičit si je můžete na tomto místě a nebo také zde

Celou sadu cvičení najdete také v tomto dokumentu, které si můžete vytisknout. 

A v neposlední řadě si můžete poslechout text - a případně, po vytištění přiloženého pdf, také doplnit cvičení - kde je rovněž několik sloves na -er přítomno.

 

NOMBRES CARDINAUX / ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY

Ve druhé lekci jste se seznámili s číslovkami do 69, nyní zbývá naučit se ty ostatní - do miliónu a dále. Dobře vám k tomu poslouží tabulka, kde najdete jak výslovnost, tak také psanou formu jednotlivých číslovek. Pokud vás zajímá podrobněji, jak se která číslovka píše, můžete navštívity tyto webové stránky.  A tady si pak můžete ověřit, zda jste si zapamatovali vše správně. A nebo také zde. A pěkná cvičení na podobné téma najdete také tady.

Může vás zaujmout i web TAPIS VOLANT.

V nácviku psané podoby číslovek vás podpoří tento web anebo tyto stránky. Poslouchat číslovky - a poznat, o jaké jde - můžete tady

Další hravá cvičení, kde můžete zkoušet i porozumění poslechu, si nakliknete na webu Languages Online. Začínáte kliknutím na "start" vlevo nahoře, k dalšímu cvičení se dostanete kliknutím na "next" vpravo nahoře. 

Nácvik porozumění číslovek můžete završit diktátem telefonních čísel.

 

EXPRIMER SES GOUTS / VYJÁDŘENÍ PREFERENCÍ

Ve třetí lekci se také naučíte vyjadřovat svou náklonnost nebo naopak odpor k určitým věcem nebo činnostem. Připomeňte si základní fráze ve dvou následujících videích:

 

 

 

Celou 3. lekci si můžete zopakovat také na stránkách Didier Connexions (cvičení procházíte poklikem na levé menu).

A nezapomeňte si stáhnout audia se slovíčky k Unité 3

 

Bonne chance!