Français de spécialité - Le monde juridique

20.01.2015 21:15

 

Na stránkách pařížského Chambre de commerce et d'industrie, konkrétně jejich Centre de langue française, jsem objevila výborný a bohatý studijní materiál, který lze bez nadsázky považovat za skripta předmětu francouzština pro právníky. 

V osmnácti kapitolách jsou zahrnuta jak obecnější témata (zdroje práva, charta OSN, ústava, zákon, městská vyhláška atd.), tak i ta konkrétní (smlouva o pronájmu, pracovní smlouva, smlouva o internetovém obchodu apod.)

Nespornou výhodou textů, které jsou k dispozici ve formátu pdf, je i jejich doplnění o praktická cvičení. V nich si vždy můžete ověřit, nakolik se Vám podařilo významu té které kapitoly porozumět. 

Hledejte v odazu Français de spécialité - Le monde juridique

Možná Vás zaujme rovněž další oblast, a to Le monde des affaires