Francouzské ikony

17.03.2010 23:26

Když se řekne Francie..., co Vás bezprostředně napadne? Víno? Sýry? Paříž? Móda? Možná také Coco Chanel, Tour de France, aperitif, Francouzská akademie, polibek, šneci či šampaňské.

Pařížské nakladatelství Hachette letos vydalo knihu Denise C. Meyera nazvanou "Klíč k Francii v osmdesáti kulturních ikonách" ("Clés pour la France en 80 icones culturelles"). Autor v ní představuje osobnosti, předměty, události či myšlenky, které lze chápat jako hlavní symboly francouzské kultury. Tyto ikony ovlivňují kolektivní vytváření představy o daném národu. Svébytně se projevují ve veřejném prostoru, v rámci konverzace, v institucích, ve společenských rituálech, ale i jako výrobky či díla. Jsou to jakési všeobecně sdílené hodnoty. Zahraniční návštěvníci je pak vnímají jako "národní stereotyp".

Výběr nejznámějších symbolů Francie najdete tady.