Proverbe du soir

17.02.2010 22:28

"Chassez le naturel, il revient au galop."

 

Řekni to příslovím. Tak bychom mohli nazvat novou rubriku, kterou otevírám dnešním večerem.

 

Rčení, úsloví, průpovědi či ustálená spojení – jak kdo chce – se ve francouzštině vyskytují velice často. Spojuje je především forma: jsou krátká, jednoduchá a často se rýmují. Jejich muzikálnost usnadňuje jejich zapamatování.

 

Přísloví mají také velmi silný kulturní rozměr. V běžných komunikačních situacích fungují jako jakési všeobecně známé obrazy či odkazy, které sdílejí mluvčí téhož jazyka. Rčení metaforicky vyjadřují lidovou moudrost a každodenní zkušenost. A také barvitě ilustrují způsob vnímání konkrétních událostí, skutečností, vlastností. Všechna přísloví mají velmi dlouhou historii, odkazují ke starobylým časům, zároveň však zaujímají významné místo v moderním jazyce, a to zejména v mluvené řeči.

 

První ze sady přísloví, která vám nabídnu, tedy zní:

"Chassez le naturel, il revient au galop."

Ve francouzštině je lze opsat slovy:

On ne peut pas cacher ses origines humbles, elles réapparaissent toujours.

 

A v češtině bychom řekli:

"Zbavte se přirozenosti, cvalem se vrátí."

Aneb - zapomínat na svůj nízký původ se nevyplácí – naše kořeny totiž vždy vyjdou najevo. Zkrátka, nesnažme se být bohové za každou cenu. :-)

 

Zdroj: French Culture & Society