Communication, conversation

Communication, conversation


Celou škálu konverzačních témat, jdoucích od základního vzájemného představování, přes situace v rodinném prostředí, ale také nakupování a třeba i scény z profesního života nabízejí stránky Podcast français facile. Výhodou jednotlivých konverzačních cvičení je nejen jejich rozmanitost, ale i zaměření na různé způsoby (samo)studia. Dialogy si můžete poslechnout z úst rodilých mluvčích, můžete si je i přečíst. Zároveň jsou zde nabídnuty otázky, které ověřují, zda jste dialogům správně porozuměli.