Impératif

Impératif

 

Potřebujete si osvěžit způsob tvoření rozkazovacího způsobu? Vybrala jsem pro vás několik cvičení, která vám v tom pomohou. 

Nejprve se znovu podívejte, jak se imperativ tvoří. Hezký přehled najdete tady nebo i na stránkách TV5.

Imperativ těch nejfrekventovanějších sloves si můžete zopakovat i na tomto webu.

....................................................................................................................................................

A teď už se můžete pustit do testování svých znalostí.

 

1. Vybírejte správný tvar rozkazovacího způsobu.

2. Écoutez les consignes sonores puis indiquez a quel dessin elles correspondent. Aneb: poslechněte si pokyny poté označte (přetáhněte myší písmeno k příslušnému obrázku), ke kterému symbolu se vztahují.

3. Clique sur les dessins pour entendre les phrases. Puis clique sur une phrase afin de la déplacer sur l‘image correspondante. / Klikni na obrázek a poslechni si rozkaz. Poté klikni na odpovídající větu a tu přetáhni k danému obrázku. 

4. Reliez le texte à l’image. / Spojte (přesuňte) písemné pokyny k příslušným obrázkům.

5. Opět cvičení na rozkazovací způsob (imperativ): Remplissez le trou avec le verbe conjugué à l'impératif. Vyplňte prázdné místo správným tvarem slovesa, které najdete v rámečku “verbe a utliliser”. Nápověda: jde o pokyny Otce Vánoc (Père Noëll) směrem k dětem. 

6. Užitečný test na téma imperativ najdete také zde. Váš úkol je volit správnou podobu rozkazu.

7.  A tady přiřazujete vhodné dokončení vět, neboli odpovídající pokyn.

8. A konečně i zde vybíráte odpovídající podobu imperativu.

9. Možná pro vás bude zajímavé i pustit si krátkou scénku, ve které se to imperativy jen hemží (děj ovládáte pokliknutím vždy na blikající osobu. Poté k dalším částem přecházíte kliknutím na další číslo v pořadí v dolní části). Všimněte si titulků pod obrázky.

10. Zde je na vás správně doplnit tvary imperativu, a to jak v kladné tak záporné podobě. 

11. A pro náročnější jedno cvičení s trošku bohatší slovní zásobou. Opět - imperativ v hlavní roli.