Passé composé

Passé composé

Právě jste se seznámili se základním minulým časem ve francouzštině - s passé composé - a chcete nabyté znalosti ukotvit? Nabízím vám několik užitečných cvičení.

 

Jak se tvoří Passé composé

Na úvod připomeňme, že passé composé, neboli složený minulý čas, se tvoří za pomoci sloves avoir nebo être (v případě tzv. “sloves pohybu”) a příčestí minulého neboli participe passé. U sloves pravidelných, tedy sloves 1. a 2. třídy, má participe passé pravidelný tvar: 

 

Slovesa 1. třídy - např.:

parler >> j’ai parlé mluvit
regarder  >> j’ai regardé dívat se
habiter >> j’ai habité bydlet
rencontrer >> j’ai rencontré potkat
trouver  >> j’ai trouvé najít

 

Slovesa 2. třídy  - např.:     

finir   >> j’ai fini (s)končit
choisir   >> j’ai choisi vybrat (si)
réfléchir  >> j’ai réfléchi přemýšlet
remplir >> j’ai rempli (vy)plnit

 

U nepravidelných sloves je tvar participe passé nepravidelný:

avoir  >> j’ai eu mít
être >> j’ai été být
lire  >> j’ai lu číst
pouvoir >> j’ai pu moci
vouloir >> j’ai voulu chtít
voir >> j’ai vu vidět
devoir >> j’ai dû muset
boir >> j’ai bu pít
prendre >> j’ai pris vzít / brát

 

"Slovesa pohybu" se pojí s pomocným slovesem être 

Je třeba pamatovat na to, že pro 15 sloves - zjednodušeně se jim říká “slovesa pohybu” - včetně jejich odvozenin platí, že jako pomocné sloveso přibírají sloveso être.

Pokud bychom měli být úplně přesní, měli bychom říct, že ve skutečnosti se jedná o tzv. slovesa "intranzitivní" (verbes intransitifs). Jsou to taková, k nimž se nedá připojit předmět. 

Naopak tranzitivní slovesa předmět mají. Tedy například ve větě "Je quitte ma maison." je "ma maison" v roli předmětu.

 

K intranzitivním slovesům / slovesům pohybu se řadí:

 

aller >> je suis allé(e) jít/ chodit
venir (revenir) >> je suis (re)venu(e) přijít (vrátit se)
retourner >> je suis retourné(e) vrátit se / navrátit se 
entrer (rentrer) >> je suis (r)entré(e) vstoupit (znovu vstoupit)
sortir >> je suis sorti(e) vyjít / vycházet
monter >> je suis monté(e) vystoupat
descendre >> je suis descendu(e) sejít / scházet
arriver >> je suis arrivé(e) přijít / přijet
partir >> je suis parti(e) odejít / odjet
rester >> je suis resté(e) zůstat
passer >> je suis passé(e) projít / přejít...
tomber >> je suis tombé(e) upadnout
apparaître >> je suis apparu(e) objevit se
naître >> je suis né(e) narodit se
mourir >> je suis mort(e) zemřít

 

Zajímavostí je také to, že některá z výše citovaných sloves mohou přejít z podoby intranzitivní do podoby tranzitivní. Pak ovšem se v passé composé změní rovněž pomocné sloveso. Ukažme si to na několika příkladech:

 

Je suis sortie avec mes copains. = Šla jsem ven s přáteli
J'ai sorti la poubelle. = Vynesl(a) jsem odpadkový koš.
   
Je suis descendu de la coline. = Sešel jsem z kopce.
J'ai descendu ma valise. = Sundal/a jsem dolů zavazadlo.
   
Je suis passé chez Marie. = Přišel jsem k Marii. 
J'ai passé de belles vacances. = Strávil/a jsem krásné prázdniny.

 

Pokud se chcete podívat i na další podobné případy, doporučuji tuto tabulku.

......................................................................................................................................
Teď už se pojďme věnovat procvičování:

1. Poslechněte si nahrávku (spustíte zelenou šipkou) a označte, který ze dvou nabízených tvarů jste slyšeli.
 

2. Doplňte správný tvar pomocného slovesa avoir
 

3. Zvolte odpovídající zájmeno tak, aby tvar passé composé byl správný
 

4. Doplňte tvary passé composé
 

5. Vyberte správný tvar minulého času. Pokud si nebudete jisti, můžete si nejprve pustit audio (zelenou šipkou)
 

6. Vytvořte z nabídnutých komponentů větu v minulém čase. Jde vždy o věty v negativním tvaru.
 

7. Pokud už zvládáte tvary příčestí minulého těch nejfrekventovanějších sloves, zkuste si následující cvičení. Váš úkol tkví právě ve výběru správného tvaru participe passé.
Nejprve u pravidelných sloves

A podobně i zde, tentokrát už jde o nepravidelná slovesa.
 

8. U sloves, která pro passé composé jako pomocné přibírají sloveso être, je třeba tvar příčestí minulého adaptovat dle rodu (mužský, ženský) a dle čísla (jednotné, množné)

Zkuste si to například zde:

Anebo také zde. Váš úkol je už vepisovat správné tvary participe passé, dle nahrávky, kterou si pustíte zelenou šipkou.
 

9. A pokračovat můžete následujícími cvičeními. Nyní už pracujete s oběma pomocnými slovesy (être, avoir):

první cvičení

druhé cvičení

 

10. Vyberte správné pomocné sloveso: avoir nebo être? A podobně také zde.

 

......................................................................................................................................

Na závěr vám ještě nabídnu tři užitečné odkazy na dokumenty, které si můžete vytisknout. 

Ten první poskytuje ucelený přehled o tvorbě passé composé a zejména tabulku s přehledem těch nejčastěji používaných sloves v minulém čase.

Druhý a třetí jsou sady cvičení právě na složený minulý čas, a to i s jejich správným řešením.

 

......................................................................................................................................
Bonne chance! 

Vaše Katy