Pays et nationalités

Pays et nationalités


Patří zeměpis k vašim koníčkům? Pokud ano, o to snáze se vám budou učit názvy jednotlivých zemí v Evropě i ve světě, ale také názvy jejich obyvatel.

Přehlednou tabulku s názvy nejfrekventovanějších států i jejich obyvatel najdete na blogu Paris Monterrey. V souboru pdf najdete rovnou i prostor pro procvičení nastudované látky. 

Podobně můžete evropské země zkoumat na mapě a dosazovat si správné výrazy a jména také zde

Anebo se podívat na krátké video.


V dalším videu si pak můžete zopakovat pravidla pro tvorbu přídavných jmen pro vyjádření národností. 

***


Jakmile se vše správně naučíte, můžete přejít ke cvičením. 

Pokud jde o adjektiva, která se váží k jednotlivým zemím, umíte správně poznat mužský a ženský rod? 

Můžete si to vyzkoušet i v tomto cvičení

A písemnou podobu některých výrazů můžete nacvičit na této mapě. 

A podobně i zde do volných políček doplňujete výrazy, které se váží k zeměpisným údajům. Nebo i tady. 

V tomto cvičení už se neobejdete bez jistých geografických znalostí, a stejně je tomu i v tomto případě

Pokud si troufáte, můžete sami sebe otestovat nejen v oblasti zeměpisu, ale i ve sféře kultury.