Níže si můžete doplnit a rozšířit znalosti, které vám nabízejí učebnice Connexions. Najdete tu online cvičení, krátké video-reportáže a články, které obohatí váš jazyk i váš vhled do francouzské a frankofonní kultury.  

Connexions online

Connexions I / Unité 4

14.02.2017 08:56
  Unité 4 začíná poněkud netypicky. Krátkým komiksem - francouzsky la bande dessinée (BD) - s trochu zvláštním příběhem. Posuďte sami:   FR Un inspecteur de police reçoit un mystérieux message sur son répondeur téléphonique : quelqu’un lui propose de l’aider à trouver son coupable. Pour...

Connexions I / Unité 3

03.01.2017 11:38
  Ve třetí lekci si prohloubíte umění hovořit o sobě a o jiných. Dokážete se zeptat nejen na podstatné osobní údaje, ale také budete umět říct, čemu se věnujete ve volném čase, co máte nebo naopak nemáte rádi. V gramatice obohatíte své znalosti o přivlastňovací zájmena. A naučíte se počítat až...

Connexions I / Unité 2

08.12.2016 15:07
  Ve druhé lekci se naučíte jednoduše se představit. Říct, kolik je vám let, kde bydlíte a pracujete, jaké jste národnosti. Zároveň budete umět na totéž se zeptat někoho jiného. Seznámíte se rovněž s několika základními slovesy. Především se slovesem být (être), mít (avoir), jmenovat se...

Connexions I / Unité 1

26.02.2014 22:28
Zahajujeme sérii článků, jejichž cílem je nabídnout vám maximum příležitostí, jak procvičit a upevnit vaše nabyté znalosti. Vycházíme přitom ze struktury učebnice Connexions. S jednotlivými gramatickými jevy se tedy budete setkávat v takovém pořadí, jak je řadí právě tato metoda. Čím...