V sérii článků věnovaných právnické francouzštině Vám chci nabídnout zdroje, které Vám dobře poslouží, pokud potřebujete zvýšit jazykovou úroveň právě v této specifické oblasti.

Français juridique

Créateur d'entreprise

21.01.2015 01:46
  Nevím, zda se někdy v budoucnu chystáte ve Francii přímo založit vlastní podnik. V každém případě, kdyby tomu tak bylo, určitě se neopomeňte poradit s průvodcem, který uveřejňuje Agentura pro zakládání podniků - Agence pour la création d'entreprises (APCE). Na stránkách agentury najdete i...

Le métier de juriste (VIDEO)

20.01.2015 22:35
  Na webu Les Métiers de la Mutualité se můžete seznámit s celou řadou profesí. Dozvíte se, co které povolání obnáší, jaké vzdělání a praxe jsou nutné k jeho dosažení a zda musíte splnit určité zvláštní podmínky, abyste tu kterou profesi mohli vykonávat.  Patří k nim i povolání právníka /...

Résoudre les conflits du travail (EXERCICE)

20.01.2015 22:24
  Cvičení na poslech a porozumění, ve kterém se přenesete do reálné situace na pracovišti. Jak napovídá titulek, jedná se o situaci ne právě harmonickou. Poradíte si?   

Fiches pratiques du droit du travail

20.01.2015 21:42
  Velmi detailně rozpracované otázky francouzského pracovního práva najdete na stránkách francouzského ministerstva práce.  Budou pro Vás užitečné zejména tehdy, je-li právě tato úzká oblast předmětem Vašeho studia nebo pokud právě potřebujete spolehlivé informace o typech a podmínkách...

Français de spécialité - Le monde juridique

20.01.2015 21:15
  Na stránkách pařížského Chambre de commerce et d'industrie, konkrétně jejich Centre de langue française, jsem objevila výborný a bohatý studijní materiál, který lze bez nadsázky považovat za skripta předmětu francouzština pro právníky.  V osmnácti kapitolách jsou zahrnuta jak obecnější...

Conversation au travail

20.01.2015 18:28
  Nejen právníci, ale vůbec všichni, kdo žijí ve firemním světě, potřebují slovní zásobu, která  jim umožní pohybovat se zde ladně a lehce. Níže najdete několik tipů, jak si rozšířit slovník, používaný v kanceláři a v pracovním prostředí obecně. *** Nejprve několik základních slovíček,...

Mon métier: c'est juriste (VIDEO)

20.01.2015 17:54
  Internet nabízí nepřeberné množství materiálů z oblasti právnické francouzštiny.  Pokud se nepočítáte mezi odborníky na právo, doporučuji pustit se do studia s erudovaným lektorem, který Vás provede zrádnými zákoutími odborné terminologie. Věřím ale, že i pro účely samostudia si mezi...